අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අප ගැන

අප ගැන

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (SLEDB) ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සංවර්ධන හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වගකිව යුතු රාඡ්‍ය ආයතනය වේ

ජයග්‍රහණ

ජයග්‍රහණ

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 6වන ආසියානු විශිෂ්ටතම සේවා යෝජකයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

වෙළෙඳ ප්‍රවර්ධනය

වෙළෙඳ ප්‍රවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයන් වර්ධනය කර ගැනීම උදෙසා ජාත්‍යන්තර තලයේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සඳහා දේශීය අපනයනකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයට පහසුකම් සැලසීම මගින් අපනයන කරුවන්හට ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් B2B උදා කර ගැනීමට සහය දෙනු ලැබේග මීට අමතරව දේශිය වශයෙන් බහු අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා සංවිධානය කරන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, ඒකල වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ආදියද සිදු කරනු ලැබේ.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඔබට උදව් කල හැක්කේ කෙසේද

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඔබට උදව් කල හැක්කේ කෙසේද

SLEDB ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සඳහා පුළුල් පරාසයක සේවා සපයයි. ඔබේ අපනයන ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා වෙළඳ තොරතුරු, අපනයන වෙළඳපළ මාර්ගෝපදේශ හා අපනයන වෙළඳපොළ උපදෙස් ලබා දෙයි.

හවුල්කරුවන්

අපගේ තොරතුරු හවුල්කරුවන්

අප අපනයන හා සම්බන්ධ අනෙකුත් දේශීය විදේශිය අපනයන සංවිධාන සමග ද හොඳ සබඳතාවයක් පවත්වා ගැනීමේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස ඔබට නව වෙළඳ තොරතුරු, නව අපනයන වෙළඳපොළ උපදෙස් ලබා දීමට හැකිවී ඇත.

විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අවස්ථා

නව පාඨමාලා, වෙළඳ සිදුවීම් ආදිය සම්බන්ධයෙන් EDB විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නවතම නිවේදන පිළිබඳව සොයා බැලීමට අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිස වැදගත් සිදුවීම් ගැන යාවත්කාලීන වන්න.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද

ඔබ ස්ථාපිත අපනයනකරුවකු හෝ අපනයනකිරීමට අපේක්ෂා කරුවකු වුවද, SLEDB ඔබට සහාය වීමට කැමැත්තෙන් සිටී. තවද, මිලදී ගන්නකු ලෙස ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට සුදුසු ශ්‍රී ලාංකික සැපයුම්කරුවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා SLEDB සහාය ලබා ගත හැක.

විද්‍යුත් මාධ්‍ය කට්ටලය

විද්‍යුත් මාධ්‍ය කට්ටලය

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබන සේවාවාන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය සඳහා යොමු කරවිය හැකි වෙබ් බැනර් අඩංගු 'මාධ්ය කට්ටල' මෙවලම් අප විසින් සූදානම් කර ඇත. ඔබගේ වෙ ඩ්අඩවි තුල එවා ඇතුලත් කිරීමෙන් ඒ සඳහා ඔබටද දායක විය හැකිය.