අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධන සේවාවන්

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය හරහා දේශීය අපනයනකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන හා සේවා ලෝකයට විවෘත කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. අන්තර්ජාලය හරහා දේශීය නිෂ්පාදන හා සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සහ විකිණීමේ ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් වෙළඳපොළක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හැඳින්විය හැක. ගැනුම්කරුවන්ට/පාරිභෝගිකයන්ට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හරහා පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම මෙන්ම ණයවර පත් හරහා ඉතා ආරක්ෂිතව ඒවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා


වෙබ් දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, අපනයන ප්‍රවර්ධනය සහ සංවර්ධනය කිරීම සදහා වූ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ආයතනය වේ www.srilankabusiness.com යන අපගේ වෙබ් අඩවිය, අතිශයින්ම ඵලදායි B2B අලෙවිකරණ හා ජාලකරණ වේදිකාවක් වන අතර දේශීය හා අන්තර්ජාතික ව්යාපාරිකයින් හා ඔවුන් නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් ගේ ආකර්ශනයට ලක්වූ කාලීන තොරතුරු වලින් දැනුවත් වෙබ් අඩවියක් වේ.

එම නිසා අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය කිරීමෙන්, ඔබේ ව්යාපාරය සඳහා ප්‍රචාරණයක් ලබා ගන්න. අපගේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ ප්‍රතිපත්තිය සහ නිර්මාණාත්මක මාර්ගෝපදේශ වැඩිදියුණු කරගත හැකි වන පරිදි ඔබට අප සමඟ ප්‍රචාරණය කළ හැකි ආකාරය ගැන පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සබැඳිය ක්ලික් කරන්න

වෙබ් දැන්වීම් ගාස්තු

දේශීය අපනයනකරුවන් - දැන්වීම් ගාස්තු

දේශීය සේවා සපයන්නන් - දැන්වීම් ගාස්තු

වෙබ් දැන්වීම් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අයදුම්පත්‍රය  බාගත කර ගන්න


වෙබ් අඩවි සැලසුම්කිරීම හා නිර්මාණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණඩලය මගින් අපනයනකරුවන් / සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාවසයකයන් හට ඔව්න්ගේ ඔබේ භාණ්ඩ හා සේවා ලොවපුරා ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැක

සුදුසුකම්

  • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අපනයනකරුවෙකු  ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත.
  • අවශ්‍ය වන ඩොමේන් නාමය සේවාලාභියා විසින් ලබා ගත යුතුය (EDB මගින් ලබා දෙනු ලබන්නේ තාක්ෂණික සහාය පමණි).

වෙබ් නිර්මාණකරණය සහ සත්කාරක සඳහා අයදුම්පත්‍රය  බාගත කරන්න


වෙබ් සබැඳියන්

www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම සඳහා වෙබ් සබැඳියක්(web link) නිර්මාණය කරවා ගැනීමේ පහසුකම දැන් සියළු අපනයනකරුවන් වෙත සලසා ඇත. මෙමගින් ඔබේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලය තුල පහසුවෙන් ප්‍රචලිත කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර ඔබට වැඩි පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් වෙත ළඟාවීමේ හැකියාවද ලැබේ.

වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් 2000/=

වෙබ් සබැඳියන් සඳහා අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න


ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සැපයීමේ සේවාව

අපගේ සබැඳි (online) ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සැපයීමේ සේවාව සමග ලියාපදිංචිවී ශ්‍රී ලංකා රේගුව මගින් නිකුත්කරන කාලීන වෙළඳ දත්ත ලබා ගැනීමටත් එමගින් වෙළඳපල නැඹුරුතාවයන් පිලිබඳ දැනුවත් වීමටත් හැකිය.

වෙළඳ සංඛ්යාලේඛන සබැඳි (on line) - වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් 2500/=

වෙළඳ සංඛ්යාලේඛන සබැඳි (online) ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත බාගත කරන්න


ඉහත සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සමග සම්බන්ධවන්න

දුරකථන: 94-11-2305209

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]