අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධන සේවාවන්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ්  අඩවිය ඔස්සේ ලබාදෙන විද්‍යුත් ව්‍යාපාරික පහසුකම මගින් දේශීය ව්‍යවසායකයාට  ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළ තුල වඩාත් තරගකාරිව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.

මෙම සේවාව තුලින් ඔබට

  • අන්තර්ජාලය හරහා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ විකිණීම කලහැක.
  • ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවියෙහි දැන්වීමක් පල කිරීම මගින් ඔබට ඔබේ නිෂ්පාදන, භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලොව පුරා විසිරි සිටින මිලියන ගණනක් වූ  ගැණුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවර්ධනය කලහැක.
  • තොරතුරු සොයාගැනීම සහ උපදේශන සේවාවන් ලබාගතහැක
  • මාර්ගගත ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත ලබා ගැනීමේ සේවය.

විද්‍යුත් දැන්වීම් පලකිරීමේ සේවාව

වෙබ් අඩවි සැලසුම්කිරීම හා නිර්මාණය කිරීම

වඩාත් ඵලදායකව හා අඩු මුදලකට අප ලවා ඔබගේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීම තුලින් ඔබේ භාණ්ඩ හා සේවා ලොවපුරා ප්‍රචලිත කිරීමට අවස්ථාව සලසා ගත හැක.

වෙබ් දැන්වීම් පලකිරීමේ සේවාව

අපගේ වෘත්තීය කාර්ය මණ්ඩලය ලවා ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කරවාගෙන එය මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com අනුයුක්තව ප්‍රදර්ශනය කල හැක .

වෙබ් සබැඳියන්

www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම සඳහා වෙබ් සබැඳියක්(web link) නිර්මාණය කරවා ගැනීමේ පහසුකම දැන් සියළු අපනයනකරුවන් වෙත සලසා ඇත. මෙමගින් ඔබේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලය තුල පහසුවෙන් ප්‍රචලිත කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර ඔබට වැඩි පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් වෙත ළඟාවීමේ හැකියාවද ලැබේ.  ඒ සඳහා රුපියල් 2000/=  ක වාර්ෂික ගාස්තුවක් මණ්ඩලය විසින් අය කරනු ලබයි.

වෙළඳ තොරතුරු සෙවීම සහ උපදේශන සේවාව

ව්‍යාපාරික හා වෙළඳ තොරතුරු ලබාදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පුද්ගලානුබද්ධ සේවාවකි.

වෙළඳ අවස්ථා, විශේෂ ගැනුම්කරුවන් පිලිබඳ තොරතුරු, භාණ්ඩ ප්‍රමිති සහ වෙළඳපොල රෙගුලාසි, ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත, ඉලක්කගත වෙළඳපොළවල් සඳහා සංවිධානය කොට ඇති වෙළඳ ප්‍රදර්ශන හා වැඩසටහන් ආදිය පිළිබඳ තොරතුරු සොයාදීමට අපගේ සුහදශීලි කාර්ය මණ්ඩලය නිරතුරු සූදානමින් සිටියි.

ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සැපයීමේ සේවාව

අපගේ සබැඳි(online) ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සැපයීමේ සේවාව සමග ලියාපදිංචිවී ශ්‍රී ලංකා රේගුව මගින් නිකුත්කරන කාලීන වෙළඳ දත්ත ලබා ගැනීමටත් එමගින් වෙළඳපල නැඹුරුතාවයන් පිලිබඳ දැනුවත් වීමටත් හැකිය.

ඉහත සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සමග සම්බන්ධවන්න

දුරකථන: 94-11-2305209

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]