අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හරහා දේශීය අපනයනකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන හා සේවා ලෝකයට විවෘත කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. අන්තර්ජාලය හරහා දේශීය නිෂ්පාදන හා සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සහ විකිණීමේ ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් වෙළඳපොළක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හැඳින්විය හැක. විදේශිය ගැනුම්කරුවන්ට/පාරිභෝගිකයන්ට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හරහා පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා පිලිබඳ තොරතුරු විමසීම මෙන්ම ණයවර පත් හරහා ඉතා ආරක්ෂිතව ඒවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

මෙම ප්‍රමුඛ කර්තව්‍යය හරහා ලොවපුරා විසිරි සිටින ගැනුම්කරුවන්, විකුණුම්කරුවන්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහකයන්, වෙළඳපොල හා අපනයන නිෂ්පාදන පිලිබඳ තොරතුරු සමග එකම විද්‍යුත් වේදිකාවකට ගොනු කරනු ලබන අතර මෙම දුෂ්කර කර්තව්‍යය වඩාත් කාර්යක්ෂමව කරගෙනයාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ඉතා ආරක්‍ෂිත සහ විශ්වාසදායි විද්‍යුත් වෙළඳපොළ පරිගණක මෘදුකාංගයක් විදෙශිය ගැනුම්කරුවන්ට හා දේශිය විකුණුම්කරුවන්ට භාවිතා කිරීමේ පහසුකම සලසා ඇත.

ඔබ www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය සමග ලියාපදිංචිවිය යුත්තේ ඇයි?

ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් සඳහා - අන්තර්ජාලය හරහා අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය සහ විකිණීම

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබගේ සමාගමේ  භාණ්ඩ හෝ සේවා  ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්  ජාත්‍යන්තර මිලදී ගන්නන්, බෙදාහරින්නන් සහ නියෝජිතයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්  ඔබේ අපනයන වෙළඳාම වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි..

 • ඔබේ අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඉතා අඩු මුදලකට ප්‍රවර්ධනය කල හැකි වීම.
 • පුළුල් පරාසයක පාරිභෝගික පිරිසක් වෙත පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි වීම.
 • රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හා වෙළඳ බිහිදොර හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය වැඩි කල හැකි වීම.
 • සන්නිවේදන සහ ප්‍රවර්ධන වියදම් සුවිශේෂී ලෙස අඩුවීම.
ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුකම්

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තුළ ලියාපදිංචි වීම  සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය

 • අපනයන ව්‍යාපාර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළ සමාගමක් වීම.
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අපනයනකරුවකු ලෙස ලියාපදිංචි වී සිටීම.
 • අවම වශයෙන් වසරක කාලයක් අපනයන ව්‍යාපාරයේ නිරතව සිටීම.
 • විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තුල ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන භාණ්ඩ/සේවා  සඳහා නිෂ්පාදන ගුණත්වය සහ තිරසාර සැපයුමක් පවත්වා ගැනීමට ඇති හැකියාව.
 • අවශ්‍ය තාවය අනුව  අනුමත කිරීම සඳහා සමාගම සතු නිෂ්පාදිත තත්ත්ව සහතික, පැරණි අපනයන ලේඛන සහ වෙනත් ලියකියවිලි ලේඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි විය යුතුය.
ගාස්තු?

ලියාපදිංචි ගාස්තුව - රු. 1000 / = (සමාගමකට උපරිම නිෂ්පාදන භාණ්ඩ 10 ක් පෙන්විය හැක)

වාර්ෂික අළුත් කිරීමේ ගාස්තුව - රු. 1000 / =

එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා 6% ක සේවා ගාස්තුවක් අයකරනු ලැබේ (බැංකුවේ සේවා ගාස්තුවද ඇතුළුව).

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ වෙළෙන්දෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට අයදුම්පත්‍රය  බාගත කර ගන්න

ඉහත සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සමග සම්බන්ධවන්න

දුරකථන: 94-11-2305209
විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් සඳහා - ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ගෙන් මිලදී ගැනීම සහ විමසුම

අප විසින් සපයා ඇති මාර්ගගත ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්න. ඔබ සමඟ ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීමට සූදානම් සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් සොයා ගන්න. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මිලදී ගත හැකි උසස් තත්ත්වයේ ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන රැසක් සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

 • අන්තර්ජාලය හරහා අපනයන නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ පහසුකම.
 • ඔබේ අපනයන නිෂ්පාදන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ සමාගම් මගින් කලට වෙලාවට ගැනුම්කරු වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම.
 • ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් හරහා  රහස්‍ය භාවය රැකෙන අයුරින් ආරක්ෂිතව ගණුදෙනු කිරීමේ හැකියාව.

නව ගිණුමක් තනන්න
පවතින ගිණුම් සඳහා ප්‍රවේශ වීමට

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තුලට ප්‍රවිෂ්ට වීමට