අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ

අන්තර්ජාලය හරහා අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය සහ විකිණීම

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන නිෂ්පාදන හා සේවාවන් ලෝකයට විවෘතකරන බිහිදොර ලෙස සුවිශේෂී සේවාවක් ඉටුකරයි. මෙම කර්තව්‍යය හරහා ලොවපුරා විසිරි සිටින ගැනුම්කරුවන්, විකුණුම්කරුවන්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහකයන්, වෙළඳපොල හා අපනයන නිෂ්පාදන පිලිබඳ තොරතුරු සමග එකම විද්‍යුත් වේදිකාවකට ගොනු කරනු ලබන අතර මෙම දුෂ්කර කර්තව්‍යය වඩාත් කාර්යක්ෂමව කරගෙනයාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ඉතා ආරක්‍ෂිත සහ විශ්වාසදායි විද්‍යුත් වෙළඳපොළ පරිගණක මෘදුකාංගයක් ගැනුම්කරුවන්ට හා විකුණුම්කරුවන්ට භාවිතා කිරීමේ පහසුකම සලසා ඇත.

මෙම පරිගණක මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ලොවපුරා විසිරි සිටින ගැණුම්කරුවන්ට දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන ලොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර එම මිලදී ගන්නා ලද නිෂ්පාදන ගැනුම්කරුට අභිමත ස්ථානයකට ප්‍රවාහනය කිරීමේ වගකීම දැරීමට ලොව ප්‍රමුඛ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සමාගම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටී. මෙම සේවාව හරහා දේශීය අපනයනකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන අලෙවිකිරීම සඳහා ඉතා පහසුවෙන් ගෝලීය වෙළඳපොල වෙත පිවිසීමේ පහසුකම ලැබේ.

ඔබ www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය සමග ලියාපදිංචිවිය යුත්තේ ඇයි?

  • ඔබේ අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඉතා අඩු මුදලකට ප්‍රවර්ධනය කල හැකි වීම.
  • පුළුල් පරාසයක පාරිභෝගික පිරිසක් වෙත පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි වීම.
  • රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හා වෙළඳ බිහිදොර හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය වැඩි කල හැකි වීම.
  • සන්නිවේදන සහ ප්‍රවර්ධන වියදම් සුවිශේෂී ලෙස අඩුවීම.
  • අන්තර්ජාලය හරහා අපනයන නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ පහසුකම.
  • ඔබේ අපනයන නිෂ්පාදන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ සමාගම් මගින් කලට වෙලාවට ගැනුම්කරු වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම.
  • ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් හරහා  රහස්‍ය භාවය රැකෙන අයුරින් ආරක්ෂිතව ගණුදෙනු කිරීමේ හැකියාව.

ගාස්තු

ලියාපදිංචි වීම නොමිලේ (උපරිම අපනයන නිෂ්පාදන 10 ක් සඳහා)
වාර්ෂිකව ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා (සමාගම් විස්තරය සහ අපනයන නිෂ්පාදන පිලිබඳ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම් සමගින්) - රු. 1,000/=

ඉහත සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සමග සම්බන්ධවන්න

දුරකථන: 94-11-2305209

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තුලට ප්‍රවිෂ්ට වීමට