අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අපගේ විධිවිධාන සහ කාර්යභාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සංවර්ධනයට සහ ප්‍රවර්ධනයට වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතනය ලෙස අපි පහත සඳහන් කාර්ය භාරයන් ඉටු කරමු :

 • ප්‍රතිපත්ති උපදේශනය -   අපනයනයට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා අපනයන සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව රජයට උපදෙස් ලබා දීම.
 • නියාමනය         - අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ කාර්ය සාධනය නියාමනය කිරීම.
 • ප්‍රවර්ධනය -       ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නිෂ්පාදන, නිර්මාණ, වෙළඳපල සහ වෙනත් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • පහසුකම් සැලසීම -         අපනයන සංවර්ධනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස අපනයනයට සම්බන්ධ සියළු පාර්ශ්වකරුවන් සමග එක්ව අපනයන සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වලට පහසුකම් සැලසීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • දැනුම ලබාදීම    - අපනයන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සියළුම විෂයන් පිළිබඳව උපදේශන සේවා සහ තොරතුරු සැපයීම.

අපගේ ක්‍රියාකාරීත්වය

කළමනාකරණ මණ්ඩලය

අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍ය සභාවට අයත් එක් එක් අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරනු ලබන ලේකම් හෝ අතිරේක ලේකම්, ආයෝජන මණ්ඩලයේ නියෝජිතයෙකු සහ කර්මාන්ත, වෙළඳ හා මූල්‍ය හෝ අපනයන සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය පිලිබඳ හසල අත්දැකීම් සහ හැකියාවන්ගෙන් යුතු, අදාල අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන් හය දෙනෙකු ඇතුළුව, සාමාජිකයන් දහඅට දෙනෙකුගේ සහය මණ්ඩලයේ සභාපතිට ලැබේ.

සභාපති මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක වන අතර ඔහුට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයෙකුගේද, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරු දෙදෙනෙකුගේද සහය ලැබෙන අතර ඔවුනට අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් අංශ කිහිපයක සහය ලැබේ.

අපගේ අරමුණු

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන්හි අපනයන වටිනාකම වසර 2022 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 28 දක්වා වැඩි කිරීම.

යුරෝපා සංගමය සහ එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳපල තත්වය ස්ථාවර කර ගන්නා  අතරතුර, ඇමරිකා  එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමය හැර වෙනත් රටවලට කරනු ලබන අපනයන වසර 2022 වන විට 50% කින් ඉහල නැංවීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු අපනයන අදායමට 80%ක් පමණ දායකත්වය දක්වන හඳුනාගත් ප්‍රමුඛ භාණ්ඩ පිලිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ඒවායේ අපනයන ආදායම  සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීම.

තෝරාගත් වෙළඳපලවල ඒකාබද්ධ වෙළඳපල සන්නිවේදන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් සමස්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පිලිබඳ වඩාත් ධනාත්මක සහ හිතකර ප්‍රතිරූපයක් ඇති කිරීම.

අපනයන වෙළඳාමේ ප්‍රතිලාභ කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ද ඇතුළුව දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම සහ අංශයකටම ගලා යාමට සැලැස්වීම.

සේවක ඵලදායිතාව සහ කැපවීම විශේෂයෙන් අවධාරණය කරමින් හරයාත්මක වටිනාකම් මත පදනම් වූ විශිෂ්ට කණ්ඩායමක් ආයතනය තුල ගොඩ නැගීම.  

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අදාල රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන සමග එක්ව  අපනයන සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මගින් සර්ව සහ සූක්ෂම ආර්ථික පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමට සහය වීම.
 • අදාල රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන සමග එක්ව කටයුතු කරමින් ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම සහ ආංශික සංවර්ධන සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • වෙළඳ සාකච්ඡාවලට සහ අදාල පසු විපරම් ක්‍රියාකාරකම්වලට සක්‍රිය ලෙස සහභාගී වීම මගින් යෝග්‍ය විදේශ වෙළඳපල පරිසරයක් අපනයනකරුවන්ට ලබා දීම.
 • වෙළඳපල පර්යේෂණ / සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා ඇති වෙළඳපල අවස්ථා හඳුනා ගැනීම.
 • අපනයනවල තරගකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම/වැඩි කිරීම සඳහා අපනයනකරුවන්ට/අනාගත අපනයනකරුවන්ට සහය වීම පිණිස තාක්ෂණික, තත්ව සහ ඇසුරුම් සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුළු සැපයුම් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • පවත්නා වෙළඳපල පුළුල් කර නව වෙළඳපොළ වෙත ඇතුල්වීමට අපනයනකරුවන්ට/අනාගත අපනයනකරුවන්ට සහය වීම සඳහා ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදන සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ වෙළඳපල සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • විදේශ වෙළඳ පොළෙහි ක්‍රියාකාරිව පෙනී සිටිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කුඩා සහ මධ්‍යම ව්‍යවසාය අංශයේ අපනයන හැකියාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීමටත්, ඔවුන් අපනයනය සඳහා දිරිගැන්වීමට සහ සහාය වීම සඳහා විශේෂිත අපනයන සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • වෙළඳපල, තීරු බදු , රෙගුලාසි, ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ මිල, ජාතික/ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සංඛ්‍යාලේඛන පිලිබඳ මෙන්ම පහත සඳහන් දේ පිළිබඳවද යාවත්කාලින කරන ලද තොරතුරු සැපයීම:

  -ජාත්‍යන්තර දත්ත පදනම් වෙත ජාලස්ථ ප්‍රවේශය සැපයීම
  - වෙළඳ ප්‍රකාශන වෙත ප්‍රවේශය
  - අපනයනකරුවන්ට අවශ්‍ය ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය සහාය ලබාදීම සහ තෝරාගත් අපනයන අංශ පිලිබඳ වීඩියෝ චිත්‍රපටි නිෂ්පාදනය

 • තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිය ව්‍යාපාර වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු කිරීම සඳහා අපනයනකරුවන්ට සහ අනාගත අපනයනකරුවන්ට සහය වීම.
 • අදාල ආයතන හා එක්ව අපනයනකරුවන් මුහුණපාන ගැටළු විසඳීමට ක්‍රියා කිරීම මගින් වෙළඳ කාර්යක්ෂමතාව අත් කර ගැනීමට අපනයන අංශයට සහාය වීම.
 • අපනයන ක්ෂේත්‍රයට සේවා සපයන්නන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුලින් අපනයන සහාය සේවාවන්හි ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාර කිරීම.
 • ජාත්‍යන්තර හා දේශීය වෙළඳ ප්‍රවර්ධන සංවිධාන හා එක්ව ක්‍රියා කිරීම තුලින් අපනයනකරුවන්ට හා අනාගත අපනයනකරුවන්ට තම භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වෙළඳපල අවස්ථා ලබා ගැනීමට සහය වීම.
 • අපනයනකරුවන්ගේ සහ අනාගත අපනයනකරුවන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික, ඵලදායිතා, මූල්‍ය පාලනය, කළමනාකරණය, අපනයන වෙළඳාම ආදිය පිලිබඳ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කරලීම සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධන / පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අප වැඩ කරන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ වෙළෙඳපොළකි. මිලියන 2 කට අධික ජනතාවක් විවිධ පළාත්වල සිටී. දේශගුණය සහ භූගෝලීය වෙනස්කම් විවිධාකාර වන අතර විශාල නගර මෙන්ම කුඩා ගම්මාන විශාල ප්‍රමාණයක් පවතී. සාක්ෂරතාවය ඉහල මට්ටමක පවතියි.

වෙළඳ සංවිධාන 10,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමග, වාර්ෂික වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 10,000 ක්, වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, වෙළඳ හා කර්මාන්ත ප්‍රකාශන ගැන අවධානය යොමු කිරීමට ජාත්‍යන්තර සමාගම් හට අපහසුය. ශුභ ආරංචිය වන්නේ EDB සතු අපනයනය දැනුම හා නිපුනතාවය නිසා, ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළේ ඇති සංකීර්ණතාවයන් පිළිබඳව අපට ඔවුන් දැනුවත්කල හැකි වීමයි

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට ආසියානු වෙළඳපල තුළ ඔබේ සමාගම සාර්ථක වෙළෙඳ තරඟකරුවකු බවට පත් කළ හැකි ආකාරය මෙන්න:

 • ශ්‍රී ලාංකේය වෙළඳපොළට ඇතුළුවීම සහ විදේශ වෙළඳපලවල් වලට පිවිසීමේ උපක්‍රම සැකසීම.
 • ප්‍රධාන පාරිභෝගිකයින්, ප්‍රධාන තීරණකරුවන් හඳුනා ගැනීමෙන් භාණ්ඩ හෝ සේවාවක් තෝරා ගැනීම සඳහා පෙළඹවීඹ
 • ගැනුම්කරුවන්ට උපරිම බලපෑමක් ඇති කරන අලෙවිකරණ සන්නිවේදන සැලැසුම් සකස් කිරීම.
 • හොඳම ප්‍රතිඵල නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විකුණුම් ව්‍යුහය තහවුරු කිරීම
 • වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ඵලදායිද යන්න තීරණය කිරීම.
 • විදේශීය ගැනුම්කරුවන් ඔබේ සමාගම හා නිෂ්පාදන පිළිබඳ පවත්නා ආකල්ප විශ්ලේෂණය කිරීම
 • ඔබේ රට සහ ඔබේ රටේ කේන්ද්‍රීය නිපුණතාවන් පිළිබඳ ගැනුම්කරුගේ අවබෝධය වැඩිදියුණු කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
 • EDB ඔබේ සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් කරගත් අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ අපනයන සංවර්ධන නියෝජිතායතනයයි.

ගතික විදේශීය වෙළඳපොළ ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සඳහා අවස්ථාවන් රැසක් ලබා දේ කෙසේ වෙතත්, එම වෙළඳපොළ තුළ සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා සැලසුම් සහ උපාය මාර්ග පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වේ.

ඔබගේ ප්‍රතිඵල උපරිම කර ගැනීමට අපගේ සම්පත් හා නිපුනතාවය ලබා ගත හැකිය

අපගේ සේවාවන්

 • අලෙවිකරණ පර්යේෂණ සහ ශාඛ්‍යතා අධ්‍යයන
 • විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග
 • සාර්ක් කලාපයේ විකුණුම් ව්‍යාපෘති සංවිධානය
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලොක වෙළෙඳපොළ සඳහා ව්‍යාපාරික අවස්ථා උපරිම ලෙස භාවිතා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
 • ශ්‍රී ලාංකේය වෙළඳ ප්‍රදර්ශනවලදී අලෙවිකරණ සහාය
 • අලෙවිකරණය සඳහා ඉලක්කගත දත්ත සමුදායන්