අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

වෙළඳ තොරතුරු

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙළඳ තොරතුරු සේවාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් කටයුතු වල නියැලෙන්නන්ගේ තොරතුරු අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා සැලසුම් කොට ඇත. මෙම සේවාව පවත්වාගෙනයාම සඳහා  මණ්ඩලය

  • නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලින කරන ලද අන්තර්ජාතික දත්ත පද්ධති සහ ප්‍රභවයන් තොරතුරු තාක්ෂණික මෙවලම් යොදා ගනිමින් පරිශීලනය කරයි.
  • තොරතුරු පරිශීලකයන්ගේ පහසුව උදෙසා අමතර වටිනාකමක් එක් වන පරිදි එම තොරතුරු හා දත්ත ආශ්‍රිත කරුණු අර්ථ කථනය කරයි.

අපගේ වෙළඳ තොරතුරු සේවා යොමුව අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව සැකසුනු ඒකාබද්ධ පරිඝනකගත තොරතුරු පද්ධතියක් මගින් ව්‍යාපාරික තොරතුරු අවශ්‍යතාවයන්ගේ සියලු පැතිකඩ ආවරණය කරයි.

කාලෝචිත තොරතුරු බෙදා හැරීම.

ව්‍යාපාරික පුස්තකාල පහසුකම්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල ව්‍යාපාරික පුස්තකාල පහසුකම හරහා ඔබට, ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට, පවත්වාගෙන යාමට සහ දියුණු කරගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගත හැක.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම හා වෙළඳ ගනුදෙනු පිළිබඳව ලියැවුණු වාර්ෂික වාර්තා, අපනයන නිෂ්පාදන/ අපනයන වෙළඳපොළ පිලිබඳ සමීක්ෂණ වාර්තා, පර්යේෂණ හා ගවේෂණ වාර්තා, පුවත්පත්, ලිපි හා සඟරා ආදිය විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල පුස්තකාලය සතුව පවතී.  තවද පාඨකයන්ගේ දැනුම වර්ධනය සඳහා තීරු බදු, ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත, අපනයන භාණ්ඩයන්ගේ මිලගණන්,  වෙළඳ සමාගම් පිලිබඳ විස්තර ආදිය අඩංගු ග්‍රන්ථ සහ  විද්‍යුත් ප්‍රකාශනවලින්ද මණ්ඩලයේ පුස්තකාලය පොහොසත්ය. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය (ITC),නෙදර්ලන්ත ආනයනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය (CBI),ජපාන බාහිර වෙළඳ කටයුතු සංවිධානය (JETRO),ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානය (OECD),පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාංශය, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ලෝක බැංකුව ආදී සංවිධාන මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන ප්‍රකාශන සහ වෙළඳපොළ වාර්තා ද අපනයන සංවර්ධන පුස්තකාලය සතුව පවතී.

මහජනතාව සඳහා පුස්තකාල පහසුකම් සතියේ දිනවල කාර්යාල වෙලවන් තුලදී  මණ්ඩලයේ 7 වන මහලේ පුස්තකාල පරිශ්‍රය තුල විවෘතව පවතී.


විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තොරතුරු

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලාංකීය අපනයන නිෂ්පාදන හා සේවා ලෝක වෙළඳපොළ තුල ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව නිර්මාණය කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල වෙබ් අඩවිය  අපනයන වෙළඳාමේදී ගැනුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු, අපනයනකරුවන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු සපයමින්  විවිධාකාර වූ  අනුග්‍රාහක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

විදෙස් ගැනුම්කරුවන්ට www.srilankabusiness.com ෙබ් අඩවිය හරහා සියළු ශ්‍රී ලාංකික අපනයන නිෂ්පාදන හා සේවා පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගත හැක.

දේශීය අපනයනකරුවන්ට අදාල වන, වෙළඳපොළ විස්තර සහ වෙළඳපොළ සාරාංශ වාර්තා, වෙළඳපොළ තුලට ප්‍රවේශවීමේ උපදෙස්, වෙළඳපොළ නැඹුරුතාවන්  පිලිබඳ වාර්තා, ගැනුම්කරුවන් පිලිබඳ විස්තර, ප්‍රවෘත්ති, බ්ලොග් අඩවි වල පල කරන ලද ලිපි වැනි වටිනා තොරතුරු  ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය (www.srilankabusiness.com) හරහා ලබා ගත හැකි අතර ඒ හරහා දේශීය අපනයනකරුවන්ට ලෝක වෙළඳපොළ තුල ඇති ව්‍යාපාරික අවස්ථා සහ ලෝක වෙළඳපොළ තුල ව්‍යාපාරික තරඟකාරිත්වය පවත්වා ගැනීම උදෙසා වඩාත් පහසුවෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.


ප්‍රකාශන

The Business Lanka සඟරාව

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් කාර්තුමය වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන Business Lanka සඟරාවේ වෙළඳ, ආර්ථිකය, ආයෝජන සහ නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත ලිපි අඩංගු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ හා පිටරට ඇති තානාපති කාර්යාල, වෙළඳ මණ්ඩල හා වෙළඳ ප්‍රවර්ධන සංවිධාන අතර බෙදා හරිනු ලැබේ. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල තුළ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් / නිෂ්පාදකයින් හට ඵලදායි වෙළඳ ප්‍රචාරණ මෙවලමක් ලෙස මෙම සඟරාව භාවිතා කළ හැකිය.

විමසීම්  :

උපුල් ගලප්පත්ති මහතා,,
කළමනාකරණ සහකාර
දුරකථන : +94-11-2300705/11
විද්‍යුත් තැපෑල- [email protected]

Expo News සඟරාව

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් දේශීය අපනයනකරුවන් උදෙසා මසකට වරක් නිෂ්පාදන/වෙළඳපොළ නැඹුරුතාවන්, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ මිළ ගණන්, ව්‍යාපාරික අවස්ථා, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශන / සම්මන්ත්‍රණ / උත්සව හා සල්පිල් (විදේශීය හා දේශීය) සහ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් දින දර්ශනය පිළිබඳව යාවත්කාලීන කරන ලද තොරතුරු ඇතුලත් පුවත් පත්‍රිකාවකි. මෙම පුවත් පත්‍රිකාව ලියාපදිංචි අපනයනකරුවන් අතර බෙදා හරිනු ලැබේ. සම්පුර්ණ කළ අයදුම්පත [email protected] ඊ-තැපැල් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න

විමසීම්  :

සහීර් අන්සාරි මහතා,
කළමනාකරණ සහකාර
දුරකථන : +94-11-2300705-11 Ext: 321
විද්‍යුත් තැපෑල- [email protected]

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න

ආදර්ශ ව්යාපෘති වාර්තා (MPR) සහ ශක්යතා වාර්තා (FR)

ඔබ සෞභාග්‍යවත් ජයග්‍රාහී ව්‍යාවසායකයෙකු හෝ විභව අපනයනකරුවෙකු බවට පත්වීමට උනන්දුවක් හා අධිෂ්ඨානයකි ඇත්නම්, දෘෂ්‍ය ආර්ථික සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා EDB මගින් සම්පාදිත ආදර්ශ ව්යාපෘති වාර්තා (MPR) සහ ශක්යතා වාර්තා (FR) ලබා ගැනීමට.

වාර්තා බලන්න


මුද්‍රිත ප්‍රකාශන

දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා, අපනයන ක්‍රියාපටිපාටි ආදිය පිළිබඳ මුද්‍රිත ප්‍රකාශන අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පුස්තකාලයෙන් ඔබට මිළදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

විමසීම්  :

M.W.R.C. ධර්මවර්ධන මිය,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා
දුරකථන : +94-11-2300678
විද්‍යුත් තැපෑල- [email protected]


සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු

දේශීය  සහ විදේශීය ප්‍රවීනයන්ගේ දැනුම බෙදා දීම සහ නුතන වෙළඳපොළ තොරතුරු ප්‍රචාරණය උදෙසා, අපනයන  නිෂ්පාදන සහ වෙළඳපොළ ආශ්‍රිත සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබේ.

ජාත්‍යන්තර තොරතුරු සේවා සඳහා ප්‍රවේශ වන්න

දේශීය අපනයනකරුවන් සඳහා අවශ්‍යවන යාවත්කාලීන කරන ලද වෙළඳපොළ තොරතුරු සැපයීම හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගනුදෙනු මධ්‍යස්ථානයේ(ITC) - ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත (Trade map) , වෙළඳපොළ ග්‍රහණය කිරීමේ ක්‍රම (Market Access map), ආයෝජනය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික තොරතුරු (Investment map) , තරගකාරී වෙළඳපොළ තොරතුරු (Trade Competitive map), භාණ්ඩ ප්‍රමිතිකරණ තොරතුරු (Standards map), වෙළඳ ප්‍රවෘත්ති සේවාව (MNS) සංඛ්‍යා දත්ත සැපයීමද සිදුකෙරේ.

ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් සොයාදීම

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ දත්ත පද්ධති භාවිතා කොට, ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් පිලිබඳ තොරතුරු සොයාදීම ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ජාත්‍යන්තර මිල ගණන්, ප්‍රමිති සහ රෙගුලාසි, සංඛ්යාලේඛන, විවිධ ඉලක්ක වෙළඳපලවල්වල වෙළඳ සිදුවීම්, අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ව්‍යුහගත සෝදිසි කිරීම් මගින් ලබා දෙනු ඇත.

ගැනුම් කරුවන් 10 සඳහා ගාස්තු රු. 150 / =

Download Application for Buyer Searches